تماس با ما: +98 61 3321 9455      پست الکترونیک: info [at] payapay [dot] co

درباره ما

تالار معاملات پایاپای ایران” طرحی است اقتصادی؛ برای تحرک در کسب و کار – بر اساس اصل مغفول مانده داد و ستد در اقتصاد کلان که از سوی شرکت سرمایه گذاران خانه و کاشانه تدوین و ارایه شده است.

رسالت این تالار در دو بخش است:

عرضه؛
کسانی که هرگونه خدمتی یا برندی یا کالایی یا مالی؛ اعم از منقول یا غیر منقول برای مبادله دارند؛ می توانند پس از عضویت در تالار معاملات؛ کلیات کیس خود را عرضه نمایند.

تقاضا؛
کسانی که شرایط و درخواست مبادله دارایی خود؛ با کالا یا برند یا خدمت یا مال عرضه شده در تالار را دارند و یا چنانچه به مورد خاص قابل مبادله ای نیاز دارند، می توانند با مطرح نمودن تقاضای مورد نظر، در قالب داد و ستد؛ در کسب و کار خود تحرک ایجاد نمایند.

داد و ستد چیست؟

  • دادوستد پایاپای یک روش معامله است که در آن کالاها یا خدمات به صورت مستقیم با کالا یا خدمات دیگر مبادله می‌شود و از هیچ نوع وسیله‌ای برای مبادله استفاده نمی‌شود.
  • به عنوان مثال هیچ نوع پولی دریافت نمی‌شود.
  • این نوع مبادله یک حالت دوجانبه دارد البته احتمال سه‌جانبه بودن و چندجانبه بودن نیز در آن وجود دارد.
  • در برخی از کشورهای پیشرفته؛ این ابزار اقتصادی، به صورت همسان و متشابه در کنار نظام پولی آن کشور قرار دارد.
  • البته معمولاً در همه جا این حالت وجود دارد ولی کاربرد آن به صورت محدود می‌باشد.
  • مبادله کالا به کالا که معمولاً در بحرانهای مالی و پولی به جای پول مورد استفاده قرار می‌گیرد به عنوان روش دادوستد؛ جایگزین پول می‌شود.
  • برای نمونه زمانی که پول رایج کشور به صورت غیر پایدار می‌شود ( در حالت تورم و چرخه فروکشی قیمت‌ها ) و یا در زمانی که پول رایج کشور به صورت ساده و روان، غیر قابل دسترسی باشد و به دست آوردن نقدینگی سخت شود؛ برای هدایت و انجام تجارت، از این ابزار اقتصادی – حقوقی بعنوان جایگزین میتوان استفاده نمود.

امید آن داریم که در راه نوینی که ما برای اعتلای اقتصادی میهن مان آغاز نموده ایم؛ با ساده سازی این ابزار اقتصادی موثر، تحت عنوان ” تالار معاملات پایاپای ایران ” بتوانیم در قالب یک طرح تسهیل فضای کسب و کار، بعنوان یک جمع ایرانی مفید و موثر؛ در سال اقتصاد مقاومتی – تولید و اشتغال که مورد تآکید مقام معظم رهبری است، در مقطع کنونی دست در دست هم به سهم خود؛ عوامل تحرک اقتصادی ایران اسلامیمان باشیم.

داریوش آرمات
مدیر عامل شرکت سرمایه گذاران خانه و کاشانه
فارغ التحصیل دکتری مدیریت کسب و کار – گرایش استراتژیک
طراح تالار معاملات پایاپای ایران