تماس با ما: +98 61 3321 9455      پست الکترونیک: info [at] payapay [dot] co

قوانین و هشدار‌ها

با توجه به اهمیت کار اقتصادی و لزوم رعایت تدابیر حقوقی؛ به نحوی که ضامن حفظ حقوق و منافع دو طرف معامله باشد، مسوولیت انجام کلیه مبادله‌هایی که بدون اطلاع و حضور رسمی و حقوقی شرکت کارگزاری سرمایه گذاران خانه و کاشانه خوزستان بعنوان طراح و مدیر حقوقی تالار انجام شود؛ صرفآ بعهده طرفین است.
چراکه تیم حقوقی تالار صحت ادعاها و اصالت مدارک مالکانه طرفین را قبل از انجام معامله؛ بررسی و استعلام خواهد نمود.